Privacybeleid

Dit document gaat over het vertrouwelijkheidbeleid voor persoonlijke gegevens van VF Venieri SpA a Socio Unico., Het bedrijf dat de internetsite beheert https://www.vf-venieri.com/ de verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers en bezoekers van onze website.

In overeenstemming met Art. 13 van de Italiaanse legislatuur. Decreet nr. 196/2003, persoonlijke gegevensbescherming, deze privacyverklaring wordt bekendgemaakt aan diegenen die inloggen op deze website.

Deze privacyverklaring is ook gebaseerd op aanbeveling nr. 2/2001, waarin de Europese Groep voor de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die is ingesteld door Art. 29 van Richtlijn 95/46 / EG, vastgesteld op 17 mei 2001 om minimumvereisten vast te stellen voor het online verzamelen van persoonsgegevens, en met name wanneer, hoe en wanneer naar websites, ongeacht het doel van die verbinding.

DATA CONTROLLER

De gegevensbeheerder van alle persoonlijke data dat via onze wbsite verwerkt wordt is VF Venieri S.p.A. a Socio Unico – Via Piratello, 106 – 48022 Lugo (RA) – Italy

DATAVERWERKINGSLOCATIE

Gegevens die zijn gekoppeld aan de services die deze website biedt, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf of de derde partij die verantwoordelijk is voor specifieke onderhoudstaken van de website. Er worden geen gegevens onthuld die zijn afgeleid van de website.

DATAVERWERKING

De persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de gevraagde service te verstrekken en worden niet aan derde partijen gecommuniceerd tenzij wettelijk vereist of absoluut noodzakelijk om aan de vraag te voldoen.

TYPES VAN VERWERKTE DATA

Verbindingsgegevens

Tijdens normale werking hebben de IT-systemen en software procedures die de website draaiende houden enige persoonlijke data nodig die automatisch gecommuniceerd worden over het Internet protocol.

Gegevens die door de gebruiker op vrijwillige basis worden verstrekt

De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van elektronische mails naar de adressen die op deze website worden vermeld, omvat de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, nodig om te reageren op verzoeken, en van alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen.
Gebruikers worden verzocht geen namen of andere persoonlijke gegevens van derden op te nemen wanneer zij hun verzoeken om diensten of hun vragen verzenden, tenzij dit strikt noodzakelijk is.

LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES

VF Venieri S.p.A. een Socio Unico-website kan links naar andere websites bevatten, ook voor praktische doeleinden voor gebruikers. Daarom kan VF Venieri S.p.A. a Socio Unico niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke websites, heeft het geen invloed op deze inhoud en kan evenmin garanderen dat het materiaal in deze websites correct is.

OPTIONELE AARD VAN DATA OVERDRACHT

Naast wat is gespecificeerd voor verbindingsgegevens, kunnen gebruikers zelf beslissen of ze de persoonlijke gegevens opgeven die zijn opgegeven in hun contact met het kantoor om advertentiemateriaal aan te vragen of andere communicatie naar hen te verzenden. Als ze dergelijke gegevens niet verstrekken, kan het onmogelijk zijn om te verkrijgen wat werd gevraagd.

DATAVERWERKINGSMETHODES

Persoonlijke gegevens worden verwerkt in conventionele hardcopy-indeling en / of automatiseringstechnologieën om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.
We nemen specifieke beveiligingsmaatregelen om gegevensverlies, onwettig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

DE RECHTEN VAN DATAVERSTREKKERS

De persoon naar wie de persoonlijke gegevens verwijzen, heeft het recht om te allen tijde te bevestigen of er al dan niet gegevens met betrekking tot hem bestaan en om de inhoud en bron ervan te vernemen. Een betrokkene heeft ook het recht om te controleren of dergelijke gegevens juist zijn of om gegevens aan te vragen die moeten worden aangevuld, bijgewerkt of verbeterd (artikel 7, Italiaans legbesluit nr. 196/2003).
Voor de toepassing van dit artikel heeft een betrokkene het recht te verlangen dat gegevens die tegen de wet zijn verwerkt worden verwijderd, in anonieme vorm worden omgezet of worden ingevroren, en in elk geval om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens. persoonlijke gegevens.

Verzoeken moeten worden gericht aan VF Venieri S.p.A. a Socio Unico – Via Piratello, 106 – 48022 Lugo (RA) – Italië, met vermelding van ‘Privacy’ in de onderwerpregel.
Hierbij wordt verklaard dat dit document, gepubliceerd op www._____________ is het Privacybeleid van deze website en zal worden bijgewerkt (de meest recente bijgewerkte versie zal worden gepubliceerd op hetzelfde adres als hierboven vermeld).
PRIVACYVERKLARING KRACHTENS HET ITALIAANSE Wetsbesluit nr. 196/2003

Het Italiaanse besluit nr. 196/2003, dat de nieuwe Italiaanse wet voor de bescherming van privacy en persoonlijke gegevens bevat, bepaalt dat sommige persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op voorwaarde dat de betrokkene dit goedkeurt. De betrokkene moet vooraf worden geïnformeerd over de wijze waarop de gegevens met betrekking tot hem worden gebruikt. Voor dit doel heeft VF Venieri S.p.A. een Socio Unico. levert de door de wet gevraagde verklaring.

Alle persoonlijke gegevens verwerkt door VF Venieri S.p.A. a Socio Unico. worden rechtstreeks verzameld bij de betrokkene of derden ‘, de laatste als VF Venieri S.p.A. een Socio Unico gegevens van andere bedrijven verwerft voor commerciële gegevens, marktonderzoek en het directe aanbod van producten en diensten. In ieder geval worden al dergelijke gegevens verwerkt zoals vereist door de wet en in overeenstemming met de vertrouwelijkheidsverplichtingen die de basis vormen voor de activiteiten van Socio Unico bij VF Venieri S.p.A.

1. Doel en methoden van gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden verstrekt, worden handmatig of digitaal verwerkt door VF Venieri S.p.A. een Socio Unico en / of een bedrijf dat wordt vertrouwd door VF Venieri S.p.A. a Socio Unico. naar:

  • Voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen;
  • Verzamel informatie die nuttig is om de diensten en producten van VF Venieri S.p.A. a Socio Unico te verbeteren. door, bijvoorbeeld, het niveau van klanttevredenheid te bewaken met betrekking tot de kwaliteit van de aangeboden diensten;
  • Informeer over nieuwe VF Venieri S.p.A.-diensten en -producten van Socio Unico door bijvoorbeeld brochures en / of reclamemateriaal over de producten en diensten van het bedrijf of van derden te verzenden.

VF Venieri S.p.A. a Socio Unico kan vertrouwde personen aanwijzen voor het uitvoeren van technische of organisatorische taken, zoals afdrukken, het inpakken van diensten, verzenden, transporteren en sorteren van berichten.
Een dergelijke verwerking gebeurt handmatig, elektronisch of door toepassing van automatiseringstechnieken volgens de logica die nauw samenhangt met de beoogde doelen, maar altijd op een manier die garandeert dat de verwerkte persoonsgegevens veilig zijn en vertrouwelijk worden behandeld.

2. Categorieën ontvangers aan wie persoonsgegevens kunnen worden verstrekt en verzonden

Naast de personen die in de bovenstaande sectie zijn gespecificeerd, kunnen de persoonlijke gegevens van een betrokkene worden bekendgemaakt en verzonden aan de partners van Evercompounds SpA of, in ieder geval, aan derden die door VF Venieri SpA een Socio Unico zijn geautoriseerd voor marketing- en reclameactiviteiten in opdracht van VF Venieri SpA a Socio Unico.

3. Italian Leg. Decree No. 196/2003

http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248

Gamma Type Maximum kracht (PK) Max Vermagen (KW) Max Gewicht (KG) Capaciteit Schepbak (m3) Kinematica Graafdiepte (mm)
Minipala 52 38 4000 0.4 PARALLEL /
Miniterna 52 38 4000 0.4 PARALLEL 2.750 (3.250 *)
Minipala 53 39 4.130 0.45 PARALLEL /
50 36 3600 0,5-0,8 Z ACHTERUIT /
53 39 3600 0,5-0,8 Z ACHTERUIT /
53 39 4.000 / TELESCOPIC BOOM /
50 36 4.000 / TELESCOPIC BOOM /
50 36 4800 0,7-1,2 Z /
50 36 4800 0,75-1,2 Z /
53 39 5650 0,75-1,2 Z /
60 44 5750 0,8-1,5 Z /
72 54 6200 1,0-1,7 Z /
79 58 6.270 1,0-1,5 Z /
79 58 6.270 1,0-1,5 Z /
106 78 8350 1,4-2,0 Z /
128 94 8750 1,4-2,0 Z /
105 78 8490 1.1 Z 4.600 (5.400 *)
106 78 8490 1.1 Z 4.600 (5.400 *)
106 78 8490 1.1 Z 4.60 (5.40)
128 94 8350 / PARALLEL /
143 105 9.100 / TELESCOPIC BOOM /
128 94 8750 / PARALLEL /
128 94.5 9670 1,8-2,2 Z /
143 106 10110 1,8-2,2 Z /
106 78 9920 1.3 Z 5.000 (6.000 *)
106 78 9920 1.3 Z 4.00 (5.00)
106 78 9.400 1.2 Z 4.800 (5.800 *)
128 94 10000 1,8-2,5 PARALLEL /
143 105 10110 1,8-2,2 PARALLEL /
164 121 13450 2,2-3,0 Z /
164 121 13450 2,2-3,0 PARALLEL /
184 135 14150 2,7-3,5 Z /
184 135 14150 2,7-3,5 Z /
225 168 22000 3,5-5,0 Z /
228 168 22000 3,5-5,0 Z /